Vyhlášení soutěže pro rok 2024

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 29. ročník Heranovy violoncellové soutěže, která se uskuteční ve dnech 25. - 27. dubna 2024 za přítomnosti soutěžících v Ústí nad Orlicí v České republice. 

 

Organizační řád

1. kategorie: rok narození 2014 a mladší

2. kategorie: rok narození 2013 a 2012

3. kategorie: rok narození 2011 a 2010

4. kategorie: rok narození 2009 a 2008

 

Soutěžní program

1. kategorie:

Bohuslav Martinů: Miniaturní suita č. 4 + volitelný program v délce minimálně 3 minuty.

Celé vystoupení v délce do 8 minut.

 

2. kategorie:

1. kolo: Jan Křtitel Vaňhal: Variace C dur + výběr jedné etudy S. Lee č. 1, 2, 3.

2. kolo: volitelný program v délce 6 – 12 minut.

 

3. kategorie:

1. kolo: Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) + výběr jedné etudy S. Lee č. 10, 18 nebo 28.

2. kolo: volitelný program v délce 7 - 15 minut.

 

4. kategorie:

1. kolo: Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň (Bärenreiter Praha) + výběr jedné etudy S. Lee č. 20, 21 nebo 40.

2. kolo: volitelný program v délce 8 - 18 minut.

 

Sebastian Lee: op. 31, Forty Melodic and Progressive Etudes For Cello Book 1 

Podmínkou soutěže je hra zpaměti.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Soutěžní program soutěžících 2., 3. a 4. kategorie je rozdělen do dvou vystoupeních (1. vystoupení = 1. kolo, 2. vystoupení = 2. kolo). Všichni soutěžící budou hrát obě kola. 

Body z obou kol se sčítají do jednoho bodového hodnocení.

Všichni soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují a vylosované pořadí platí pro obě kola. Losování probíhá vždy půl hodiny před zahájením kategorie. Nedostaví-li se soutěžící včas, nebude k soutěži připuštěn.

Délka soutěžního vystoupení je čistým časem hry, nikoliv dobou pobytu na jevišti. Pořadí skladeb v soutěžním kole je libovolné.

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení. V případě nedodržení minimálního limitu může porota tento výkon nehodnotit. 

Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Porota má právo udělit 1. až 3. cenu a Čestná uznání I. až III. stupně. Ostatní soutěžící obdrží upomínkový list za účast v soutěži.

Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku, kterému bude příslušet právo užívat titul „Laureát Heranovy violoncellové soutěže“. Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Všechny ceny a další vyhodnocení převezmou soutěžící na slavnostním koncertu. Pokud se soutěžící nedostaví k převzetí ceny, propadá tato ve prospěch organizátorů. O vystoupení dalších soutěžících rozhodne porota. Toto rozhodnutí bude oznámeno soutěžícím při vyhlášení výsledků ve všech kategoriích a je pro ně závazné.

Veškeré připomínky, protesty, případně spory rozhodne organizační výbor s konečnou platností.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou a úhradou registračního poplatku nejpozději do 29. února 2024.

Účastnický poplatek pro soutěžící z ČR činí 1500,- Kč a je součástí přihlášky. Úhradu proveďte na účet číslo: 1320170329/0800, VS 331. Do poznámky napište jméno soutěžícího a kategorii. Děkujeme.

Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci soutěže hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.

Ceny 28. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

Titul laureát Heranovy violoncellové soutěže 2023 pro absolutního vítěze. 

Kamila Šitinová,  ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena Českého rozhlasu pro laureáta soutěže: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase.

Kamila Šitinová, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Variace na slovenskou lidovou píseň (soutěžícím z jakékoliv kategorie): finanční odměna 15 000 Kč. 

Viktor Mráček, ČR – Pražská konzervatoř, 4. kategorie

 

Cena společnosti České hudební nástroje pro laureáta: balíček příslušenství k nástroji. 

Kamila Šitinová, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5 000 Kč. 

Kamila Šitinová, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 2 000 Kč.

Dora Trifu, 2. kategorie, Srbsko, MŠ „Mokranjanc“

Kamila Šitinová, 3. kategorie, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec

Seoyeon Lim, 4. kategorie, ČR Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

 

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 4 000 Kč.

Kamila Šitinová, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 2 000 Kč.

Věra Kolafová

 

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na slavnostním koncertu v Zrcadlovém sále zámku Kinských.

Jáchym Probošt, 1. kategorie, 3. cena

Martin Bernášek, 2. kategorie, 2. cena 

Kamila Šitinová, 3. kategorie, 1. cena

Seoyeon Lim, 4. kategorie, 1. cena

 

Cena Hudebního festivalu Znojmo pro 1 malého umělce z 1. nebo 2. kategorie za mimořádný hudební výkon: pozvání na koncert Malých géniů v rámci hudebního festivalu.

Rebeka Dostálová, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, 2. kategorie, 3. cena


Cena pro nejmladšího účastníka.

Jáchym Probošt

ŽIVÝ PŘENOS

Upoutávka

Po uzávěrce přihlášek

Milí příznivci violoncella a Heranovy violoncellové soutěže, 

do 28. ročníku jsme přijali 20  účastníků, kteří chtějí svým soutěžním vystoupením vzdát poctu Bohuši Heranovi. Kromě 11 domácích nadějí přivítáme i cellisty z Rakouska, Velké Británie, Srbska a Mongolska. 

Soutěž bude probíhat pouze v pátek 21. 4., v sobotu se uskuteční slavnostní přijetí starostou města a koncert vítězů spojený s předáváním cen. 

Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí v přípravě a těšíme se na setkání se všemi v Ústí nad Orlicí. 

 

Srdečně zveme ke sledování a účasti 28. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

Přípravy probíhají naplno, abychom se v dubnu opět sešli v rodišti Bohuše Herana při hudebním svátku a oslavě mladých talentovaných cellistů. Těšíme se na setkání.

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2023. Více informací v Organizačním řádu.

 

 

Vyhlášení 28. ročníku HVS

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 28. ročník Heranovy violoncellové soutěže, která se uskuteční ve dnech 19. - 22. dubna 2023 za přítomnosti soutěžících v Ústí nad Orlicí v České republice  Více informací zde.

 

Ceny 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

Titul laureát Heranovy violoncellové soutěže 2022 pro absolutního vítěze. 

Júlia Sofia Nagyová - SVK/ Pražská konzervatoř

 

Cena Českého rozhlasu pro laureáta soutěže: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase.

Júlia Sofia Nagyová - SVK/ Pražská konzervatoř

 

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Variace na slovenskou lidovou píseň (soutěžícím z jakékoliv kategorie): finanční odměna 15 000 Kč. 

Júlia Sofia Nagyová - SVK/ Pražská konzervatoř

 

Cena společnosti České hudební nástroje pro laureáta: balíček příslušenství k nástroji. 

Júlia Sofia Nagyová - SVK/ Pražská konzervatoř

 

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5 000 Kč. 

Júlia Sofia Nagyová - SVK/ Pražská konzervatoř

 

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 2 000 Kč.

Aleksandra Maria Tralla / Estonsko

Tobiáš Balkovský - ČR / ZUŠ Řevnice

Kamila Šitinová - ČR / ZUŠ Liberec

Júlia Sofia Nagyová - SVK / Pražská konzervatoř

 

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 4 000 Kč.

Júlia Sofia Nagyová - SVK/ Pražská konzervatoř

 

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 2 000 Ceny 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

Prof. Miroslav Petráš

 

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na slavnostním koncertu v Zrcadlovém sále zámku Kinských.

Adina Weissová - ČR / Gymnázium a Hud. škola hl. m. Prahy
Tobiáš Balkovský - ČR / ZUŠ Řevnice
Kamila Šitinová - ČR / ZUŠ Liberec
Jan Petrov - ČR / Pražská konzervatoř

 

Cena Hudebního festivalu Znojmo pro 1 malého umělce z 1. nebo 2. kategorie za mimořádný hudební výkon: pozvání na koncert Malých géniů v rámci hudebního festivalu.

Martin Bernášek - ČR / ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

Co se do zpravodaje nevešlo

Prof. Miroslav Petráš, předseda poroty, hodnotí 1. kategorii:
V této kategorii jsme byli svědky prvních koncertních krůčků velmi mladých soutěžících, kteří jsou příslibem do budoucna. A příslib je to veliký, talent se začíná projevovat již nyní.
Nádherné výkony předvedly držitelky prvních tří cen, vítězná Aleksandra Maria Tralla byla ještě o malinko lepší. Rozhodují tak nepatrné rozdíly, že je posluchač v koncertním sále ani nemusí zaregistrovat, ale profesionální odborná porota je rozezná. Výkon vítězky byl po technické stránce srozumitelnější, jasnější, s hezky vedenou frází.
U dvou druhých míst se výkony drobně lišily, ale rozdíly byly tak nepatrné, že jsme takto mladé soutěžící nechtěli řadit za sebou.
S celkovou úrovní první kategorie jsem určitě spokojen, už tak mladí violoncellisté dokážou hrát skladby, které jsou po technické stránce pro daleko starší. A někteří z nich, ti ocenění, je zahrají kvalitně již v deseti letech.
 

 
Prof. Miroslav Petráš, předseda poroty, hodnotí 2. kategorii:
Pouze čtyři soutěžící v kategorii do 12 let zřejmě zapříčinila skutečnost, že jsme termínově přišli do kolize s přijímacím řízením do osmiletých gymnázií, které je pro mladé české violoncellisty pochopitelně důležitější.
Celková kvalita nižším počtem ovšem neutrpěla, bylo to zajímavé. Od druhé kategorie začíná specialita soutěže, aby to bylo těžší, mají za povinnost nastudovat sice výběr, ale jen pouze ze tří etud. Jde o krátké skladby technického zaměření, hráč ji hraje sám bez klavíru.
Nejlepší výkony byly vyrovnané, porota se poté musí rozhodnout, jaké hodnotě hry dá přednost, na každého může působit něco trochu jiného. Vítězný Tobiáš Balkovský byl po všech stránkách, řekl bych, nejšťastnější. Neudělal žádnou pamětní chybu, měl dobrou intonaci, ukázal ve svém umění největší vyspělost.   
Prof. Miroslav Petráš, předseda poroty, hodnotí 3. kategorii:
Suverénní výkon vítězky mne překvapil, trochu ji už znám, udělala velký pokrok. Její hra byla pro celou porotu nejpřesvědčivější. Vše se jí zdařilo, bylo to opravdu zajímavé poslouchání mladé umělkyně a jednomyslná shoda poroty.
Z devíti účastníků byla pouze jedna z Německa a ta získala druhou cenu, opět výborná úroveň. U dělených druhých a třetích cen jsou vždy výkony hodnoceny jako souměřitelné.
Třetí kategorie proti první ukazuje výrazný skok, který mladí umělci učiní mezi desátým a čtrnáctým rokem. To je obdivuhodné, výkony kandidátů ze třetí kategorie jsou obecně zralejší, tónově již více naplněny krásou a smyslem. Celkově musím říct, že soutěž se po prvním dnu krásně rozvíjí.
 

 
Prof. Miroslav Petráš, předseda poroty, hodnotí 4. kategorii:
Úroveň nejstarší kategorie byla výborná, jak už to ovšem většinou bývá. To už jsou pro nás v kontextu soutěže ti dospělí, pro představu posluchačů to znamená, že mají patnáct let, ale nemohou mít let šestnáct. Pro koncertního umělce je to samozřejmě stále věk začínající.
Porota v této kategorii vnímá nejen profesionální hru, ale také myšlení. A když se toto sejde, soutěžící je šikovný manuálně, má krásný tón, intonaci, bývá i smysl hudební, pak je to krása. Toto naplňují nositelé cen.
Co se týká těch třetích, pak bylo u povinné skladby, Variace na slovenskou píseň od Bohuslava Martinů, pojetí korejské soutěžící měkčí, místy zpěvnější. Naproti tomu u Jana Petrova se jevilo jako razantnější.
U druhé ceny hrál roli krom jiného zvolený repertoár. Nadia Boulanger a její skladby se velmi zřídka objevují na podobných soutěžích, najednou s ní přijela mongolská violoncellistka Enerel Lkhaasuren. Byl to nádherný zážitek, je to skladba nesmírně náročná po technické stránce a tu zvládla bravurně.
U vítězné soutěžící, která získala též laureátský titul, předem upozorňuji, že jsem jejím pedagogem. V souladu s jednacím řádem poroty v takovém případě nehodnotím, ostatní porotci odevzdají své hodnocení, po sečtení bodů vznikne aritmetický průměr, který je do hodnocení zahrnut. Jakmile je bodování u všech soutěžících dokončeno, poté již z pozice předsedy poroty diskusi řídím. Júlia Sofia Nagyová dle vyjádření kolegů přesvědčila krásnou barvou zvuku a nádhernou intonací. Z pohledu pedagoga konstatuji, že její výkon byl znamenitý, zahrála své maximum. 
 
Prof. Miroslav Petráš, předseda poroty, hodnotí celou soutěž
U soutěží pro začínající a mladé umělce je podle mého spravedlivější, aby se konaly prezenčně, ať už je to šest minut u první, či pětadvacet u nejstarší čtvrté. Je spousta faktorů, se kterými se musí vyrovnat, včetně trémy. S ohledem na časové možnosti je počet účastníků kolem čtyřiceti optimální, letošních třiatřicet je z pohledu nás porotců velmi dobré číslo. A co hlavně, zdařilost výkonů byla celkově výborná, na každé soutěži jsem zažil, že jeden, dva soutěžící měli nešťastný den, letos se nám to nestalo! Asi se po dvou letech domácího cvičení o to víc těšili na veřejné vystoupení a krásný sál. Heranova soutěž má vyzkoušený organizační systém, který prostě funguje, a to je báječný pocit. Odborná porota nacházela shodu, v debatách se řešilo zejména dělení některých cen, kterému jsem osobně nakloněn.

Zpravodaj soutěže