Vyhlášení 27. ročníku HVS

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 27. ročník Heranovy violoncellové soutěže, která se uskuteční ve dnech 20. - 23. dubna 2022 za přítomnosti soutěžících v Ústí nad Orlicí v České republice 

Více najdete zde.

 

Ceny 2021

 

Laureátem 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže se stal Fryderyk Leon Midor. Blahopřejeme!

 

Cenu Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5.000 Kč:

 • Fryderyk Leon Midor

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta soutěže: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter Praha a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 3 000 Kč:

 • Fryderyk Leon Midor

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Variace na slovenskou lidovou píseň ve 4. kategorii: finanční odměna 15.000 Kč:

 • Lukáš Mareček 

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky v každé kategorii: pozvání na slavnostní koncert:

 • Markéta Štenclová z 1. kategorie
 • Naďa Strnadová ze 2. kategorie
 • Seoyeon Lim ze 3. kategorie
 • Lukáš Mareček ze 4. kategorie
 
Pozvání na Koncert malých géniů v rámci Hudebního festivalu Znojmo 2021 za mimořádný hudební výkon malého umělce z 1. nebo 2. kategorie (vybrala porota):
 • Rey Gergov

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 2 000 Kč:

 • Rey Gergov
 • Albrecht Freytag
 • Fryderyk Leon Midor

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro nejmladšího účastníka:

 • Kanon Huang

Oceněným soutěžícím blahopřejeme!

Videa vyhlášení jednotlivých kategorií zde.

Videa 2021

I. Kategorie

II. Kategorie

III. Kategorie

IV. Kategorie

Jak na videozáznam

Uzávěrka pro zaslání videozáznamů je 8. dubna 2021

Milí soutěžící, vážení pedagogové, 

jsme si vědomi komplikací, které vám způsobují zavřené školy a zákaz cestování anebo samotné onemocnění Covid-19. Proto jsme se rozhodli posunout termín uzávěrky pro zaslání videozáznamů nejpozději do 8. 4. 2021. Víc už nemůžeme, porota potřebuje čas pro pečlivé vyslechnutí všech soutěžních výkonů. 

 

Přeji hodně štěstí v přípravě, 

 

Lenka Lipenská

ředitelka soutěž

osobní Záštita

Pan Josef Kozel, člen Rady Pardubického kraje odpovědný za školství, udělil 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže osobní záštitu. Toto gesto dokládá úctu, kterou k existenci a významu soutěže stejně jako k odkazu violoncellisty Bohuše Herana chová Pardubický kraj.

Milí přátelé mistra Bohuše Herana,

 je mi potěšením oznámit Vám, že do 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže konané tentokrát na základě videozáznamů jsme přijali 34 přihlášek. 20 violoncellistů z České republiky poměří své síly s dalšími účastníky z celého světa, konkrétně ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Estonska, Běloruska, Bulharska a Mongolska. Zahraničí tedy reprezentují borci z 8 států. Moc se těšíme na mimořádné hudební zážitky mladých talentů, i když je uslyšíme pouze na dálku. 

Soutěžícím přeji hodně štěstí v přípravě. 

 

Lenka Lipenská

ředitelka Heranovy violoncellové soutěže

26. ročník Heranovy violoncellové soutěže 2021 se uskuteční on-line v plánovaném termínu

Vzhledem ke koronavirové pandemii proběhne soutěž distančním způsobem na základě zaslaných nahrávek prostřednictvím kanálu YouTube. 

Výsledky budou zveřejněny v pátek 16. 4. 2021.

Uzávěrka on-line přihlášek je 28. 2. 2021.

 

Organizační řád pro 26. ročník HVS

Vzhledem k distančnímu způsobu hodnocení bude soutěž jednokolová pro všechny kategorie, bez povinných etud Sebastiana Lee. 

Soutěžící zašlou do 31. 3. 2021 svoje soutěžní vystoupení ve 2 videozáznamech (záznam 1 = povinná skladba bez etudy, záznam 2 = volný program v časovém limitu, časovým limitem je čistý čas soutěžního vystoupení). 

Každé video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, nepřerušované, v jednom kuse jako na pódiu (včetně případného přeladění violoncella). Musí být natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího. Po celou dobu musí být vidět na ruce a do obličeje soutěžícího.

Za obě videa bude jedno bodové hodnocení. 

Hra zpaměti je podmínkou, zřejmé čtení z not během hry může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže. Ve volném programu při provedení koncertu porota akceptuje krácení předeher a meziher v klavírním doprovodu. 

Zvuková kvalita záznamu je součástí hodnocení. 

Registrační poplatek ve výši 500,- Kč je součástí on-line přihlášky a je nevratný. 

Instrukce k videozáznamu:
Videozáznam natočený na šířku nahrajte na YouTube s neveřejnou viditelností.
Název videa: Heranova violoncellová soutěž 2021, jméno soutěžícího, kategorie
Popis videa: Jméno soutěžícího, kategorie, město/stát, soutěžní program


Odkaz na video zašlete na emailovou adresu info@hvsuo.cz nejpozději do 31. 3. 2021

Milí soutěžící

Organizační tým Heranovy violoncellové soutěže se na Vás těší a ubezpečujeme vás, že 26. ročník soutěže připravujeme. Pevně doufáme, že se podaří soutěž uspořádat tradičně v Ústí nad Orlicí, rodišti Bohuše Herana.

Vzhledem k nejisté situaci vycházející z pandemie však rozhodneme o způsobu konání soutěže (prezenčně/on-line) až v průběhu února 2021. Proto prosíme, neplaťte registrační poplatky. Výše poplatku se bude odvíjet od způsobu konání soutěže a bude oznámena do 28. 2. 2021. Povinnost uhradit poplatek bude do 31. 3. 2021. Vzhledem k nejistotě konání budou mít zahraniční soutěžící možnost zaplatit startovné až na místě. 

 

Těšíme se na Vás a Vaše skvělé hudební výkony. 
Lenka Lipenská
ředitelka soutěže